Hometown
Taizhou, Zhejiang Province, China

Education

Zhejiang University